مجید بهشتی

 

محل تولد:  کرمان

تخصص: کارگردان تئاتر‌، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان تلویزیون

تحصیلات: فوق دیپلم بازرگانی انستتیتوبازرگانی کرمان ١٣٥٤

لیسانس کارگردانی و بازیگری تئاتر، ، دانشکده هنرهای دراماتیک ١٣٥٦

فوق لیسانس کارگردانی وبازیگری تئاتر‌، دانشگاه هنرو معماری تهران؛ ١٣٨٣

٢٣  سال سابقه کار در تلویزیون به عنوان تهیه کننده وکارگردان

تهیه کننده وکارگردان برنامه های فرهنگی و اقتصادی

تهیه کننده و کارگردان برنامه های داستانی

صاحب امتیاز,مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه سینمایی فیلم و هنر

صاحب امتیاز و مدیر انتشارات فیلم و هنر

صاحب امتیاز موسسه فیلم سازی کارمانیا